Gemak is een keuze!

Gemak is een keuze

Payroll Profit is afgestemd om risico's voor opdrachtgevers en werknemers af te dekken en betaalbaar te maken. Bij het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap loopt u geen arbeidsrechtelijke risico's meer ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte, WIA, arbeidscontracten etc. U betaalt een vooraf afgesproken en vast bedrag per gewerkt uur. De administratie en de risico's komen voor rekening van Payroll Profit.

Alle administratieve handelingen - arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen – behoren tot het dienstenpakket van Payroll Profit. Gemak is een keuze.

Contact

  Tel.:   +31 (0)30 879 2095
  Mob.: +31 (0)651 34 10 37
  E-mail jan@payrollprofit.nl

  LinkedIn Jan van Tuijl
  LinkedIn Payroll Profit

  Volg ons op Twitter
  Volg ons op Google plus